Naše filosofie /

Pracujeme tvrdě pro Váš úspěch

Agentura CZECH Artists Management International (CzAMI) byla založena Zdeňkem Prouzou v r. 1995. Je vyvrcholením jeho životních zkušeností v koncertní a pedagogické činnosti, a v managementu. Původně violoncellista s mezinárodní kariérou, sólista, koncertní mistr několika symfonických a komorních orchestrů a komorní hráč v Evropě a USA, Zdeněk Prouza přenáší hodnotu svých zkušeností do světa "agentství".

Filozofií CzAMI je poskytovat pořadatelům - ať to jsou orchestry, festivaly, komorní spolky či další organizátoři koncertů a společenských akcí - dirigenty, sólisty, orchestry a další umělce vysoké kvality. Umělci mají v CzAMI přístup k někomu, kdo má zkušenosti v oboru, a to z pohledu výkonného interpreta. Dalším aspektem našich manažerských služeb je skutečnost, že rozumíme úkladům a dalším potížím v životních situacích, které umělce potkávají, a že jsme schopni poradit další postup s cílem rozvinout uměleckou kariéru. V CzAMI asistujeme umělcům v dalším rozvoji a ve vytváření image díky kvalitním propagačním materiálům, poradíme s fotografiemi i s nahrávkami, atd.

Agent je někdo, kdo jedná ve prospěch jiné osoby. V umělecké oblasti je součástí této činnosti vyjednávání a podpis smlouvy za umělce, kterého zastupuje. To je zcela jistě součástí toho, co pro všechny naše umělce vykonáváme. Navíc se ale můžeme angažovat ve všech odvětvích profesního života každého jednotlivého umělce. To znamená víc než pouhé podepisování smluv.

Pro umělce, který nemá žádné zkušenosti v práci s agentem, usilujeme vytvořit tento proces natolik přátelský, jak je to možné. Se zkušenějším interpretem spolupracujeme na tom, aby byl viditelnější pro "kupujícího", tedy symfonické orchestry a pořadatele, jejichž činností je organizování koncertů.

Komunikace je důležitou součástí naší filozofie. Ta je základním předpokladem mezi agentem a umělcem. Společně jsme schopni vytvořit úspěšný profesní vztah, pokud jsou dveře ke komunikaci vždy otevřené.